Archive for אפריל, 2009

הביתה

אפריל 2, 2009

מתקדמת. מבין 6 הוצאות אליהן שלחתי את הספר שכתבתי, 1 הגיבה בחיוב, 2 בשלילה, ל3 אחרות אני עדיין מחכה. ספר הולך ונולד.